Den første tegningen som har kommet inn fra en leser er fra Ella (7).

Kaptein Skrekk takker for tegningen.

Ella har fargelagt Ragna Rokk.